KULTUUR

Concorso vinci una notte in palafitta 2020

Wilt u duizenden jaren teruggaan in de tijd en de eerste zijn die in dit millennium een uiterst alternatief ‘hotel’ gaat uitproberen? Keer terug naar de prehistorie met een geweldige avond en nacht ‘in de oudheid’ van het Italiaanse Valle di Ledro.

Deze unieke ervaring is gereserveerd voor de ‘sapiens’ die winnaar wordt van onze prijsvraag ‘Een overnachting in een paalwoning’. De winnaar krijgt een overnachting voor twee personen in één van de historische paalwoningen aan de boulevard van Molina di Ledro. De archeologische vindplaats van deze huizen van hout en stro is een overblijfsel uit het Neolithicum en door de Unesco uitgeroepen tot Wereldcultuurerfgoed.

Dit is uw kans om uzelf gedurende 24 uur onder te dompelen in de steentijd tussen sjamanen, bogen en stenen pijlen.

Algemene voorwaarden:

Prijsvraag/wedstrijd "Una Notte in palafitta – win een overnachting in een prehistorische paalwoning"


Organisator 

Toeristische dienst van de gemeente Ledro gezeteld te Via Vittoria 5, 38067 Ledro (TN) in samenwerking met het Bureau voor Toerisme  in Valle di Ledro en ReLed (Rete Museale Ledro), het plaatselijke museumnetwerk.


Organisator (Uitvoerend gedelegeerde)

PRAgmaTICA con sede in Palazzo Mirana –  Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento (TN) 


Titel:

“Una notte in palafitta - Ed. 2019” - "Een nacht in eenpaalwoning - editie 2019"


 Tijdsduur van de actie:

De actie loopt gedurende de volgende periode:

•       Van 1 februari tot 15 juni 2019

•       Bekendmaking van de winnaar uiterlijk op 15 juli 2019


Actiegebied:

Italië, Duitsland en Nederland.


Doel van de actie

Het project heeft twee doelen:

a)    Verhoging van de bekendheid van de regio Valle di Ledro met zijn bezienswaardigheden, in het bijzonder het paalwoningenmuseum met de status van UNESCO-wereldcultuurerfgoed.

b)    Verzameling van deelnemergegevens waarmee informatiemateriaal over het Ledrodal kan worden toegestuurd.


Deelnamegerechtigdheid

Deelnamegerechtigd zijn natuurlijke personen die woonachtig zijn in Duitsland, Italië of Nederland (zie ook 'Actiegebied') en die op het tijdstip van deelname minstens 18 jaar oud zijn.


Spelregels

a)    De actie wordt op 1 januari 2019 openbaar bekend gemaakt. Hulpmiddelen daartoe zijn informatieve strooifolders die op beurzen, in winkelcentra en op evenementen worden uitgedeeld, alsmede bekendmaking via de betreffende website www.vallediledro.com/nl/een-overnachting-in-een-prehistorische-paalwoning-2019.

b)    De deelnemer neemt deel aan de verloting van 'een overnachting in een paalwoning ((Palafitta)' of aan een 'prehistorisch avondmaal' in Valle di Ledro, in de provincie Trentino-Südtirol (Italië), als hij zich op de website www.vallediledro.com/nl/een-overnachting-in-een-prehistorische-paalwoning-2019 registreert en het betreffende aanmeldingsformulier waarheidsgetrouw en volledig invult. Dat betekent het invullen van: voornaam en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en indien voorhanden een Sofi-nummer of Fiscaal nummer.

c)    De bekendmaking van de winnaar volgt uiterlijk op 15 juli 2019. In het bijzijn van een openbare ambtsdrager worden twee winnaars vastgesteld die in de respectievelijke trekkingsvolgorde de onder 'Prijs & prijzengeld' genoemde prijzen ontvangen.

d)    Voor het geval zich de betreffende winnaar na de kennisgeving niet op tijd meldt of de aanspraak op de prijs om andere redenen vervalt, worden per prijs vijf alternatieve namen getrokken die in de vastgestelde trekkingsvolgorde bericht zullen krijgen.


Belangrijk:

Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen; meervoudige inschrijvingen met dezelfde gegevens worden vernietigd. De deelnemer moet instemmen met het feit dat zijn persoonsgegevens voor de achterliggende redenen, de doorvoering en de afhandeling van deze prijsvraag verworven, verwerkt (opgeslagen) en gebruikt mogen worden.


Prijs & prijzengeld

Een deelnemer aan deze prijsvraag kan een prijzenpakket winnen. De prijsvraag omvat twee verschillende prijzenpakketten:


Eerste prijs: 'Een nacht in eenpaalwoning'

Een weekend (2 dagen, 1 nacht) voor twee personen (twee volwassenen) en indien aanwezig kinderen (maximaal 3) in Valle di Ledro (TN) in Trentino- Südtirol (Italië).

Het pakket houdt in:

•       Een 'prehistorische' avondmaaltijd

•       Een overnachting in een paalwoning in Molina di Ledro

•       Gadget uit Valle di Ledro


Let op: De prijs kan alleen op 4-5 augustus 2019 worden ingewisseld.


Tweede prijs: Een 'prehistorische' avondmaaltijd

Het pakket houdt in:

•       'Prehistorische'avondmaaltijd voor twee personen

•       Gadget uit Valle di Ledro


Let op: De prijs kan alleen op 4 augustus 2019 worden ingewisseld.


Belangrijke mededeling:

a)    De winnaar van de eerste prijs mag zich tijdens het verblijf slechts door een volwassene en - indien aanwezig - de gemeenschappelijke kinderen (maximaal drie) laten vergezellen. De persoonlijke gegevens van de deelnemer(s) moeten binnen de gestelde termijn aan de organisator worden medegedeeld.

b)    Het verblijf is aan verwanten in de tweede graad overdraagbaar mits een ondertekende afstandsverklaring ter beschikking is.

c)    Niet inbegrepen bij het winnen van de prijs zijn de reiskosten van de winnaar van zijn woonplaats naar het station/luchthaven en terug en alle optionele activiteiten en kosten ter plaatse. Deze bestedingen moet de winnaar zelf dragen en kunnen niet worden vergoed.

d)    De totale prijzenpot heeft een tegenwaarde van € 800, inclusief BTW.

De tegenwaarde van de totale prijzenpot werd vooraf ingeschat waarbij de dekking van de reiskosten, onafhankelijk van de geografische ligging, een belangrijke rol speelde. Indien de feitelijke waarde van de prijs lager is dan de geschatte, kan het verschil niet uitbetaald worden.

De prijzen zijn eveneens niet  inwisselbaar en kunnen niet contant uitbetaald worden. Het omwisselen of uitruilen van de prijs, zelfs tegen een lager geprijsd product of door bijbetaling, is niet mogelijk.


Bekendmaking, overdracht en toezicht op de prijzen

De vaststelling van de winnaar volgt na de sluitingstermijn door middel van een op het toevalsprincipe berustende verloting onder alle deelnemers. De winnaar wordt zo snel mogelijk ofwel telefonisch, ofwel via een afzonderlijke e-mail over de prijs geïnformeerd.

Indien het niet mogelijk is de winnaar telefonisch te bereiken, wordt hij met behulp van een brief met ontvangstbewijs geïnformeerd, die gestuurd wordt naar het door hem opgegeven adres. Als de winnaar zich na dit verzoek niet binnen de aangegeven termijn meldt, wordt de prijs aan een andere deelnemer toegekend (zie ook Spelregels).

De organisator behoudt zich het recht voor, alle door hem noodzakelijk geachte controles uit te voeren, om de correcte naleving van de deelnamevoorwaarden te garanderen.


Uitsluitingsbepalingen

De organisator behoudt zich het recht voor, de gegevens van de winnaar bij binnenkomst te controleren, voordat hij de winnaar definitief aanwijst. Daarvoor moet de winnaar zich kunnen legitimeren met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Indien noodzakelijk, kan de identiteit ook op andere manieren worden gecontroleerd.

Daarnaast behoudt de organisator zich het recht voor - naar eigen inzichten - personen of ook de winnaars van deelname uit te sluiten, als er onrechtmatigheden, zoals manipulatie in samenhang met de toegang tot of de afhandeling van de prijsvraag of overtredingen van de deelnamevoorwaarden, worden geconstateerd. Overeenkomstig zullen dan ook de winnaars geannuleerd worden. In dit geval behoudt de organisator zich het recht voor, alle noodzakelijke maatregelen te nemen om zijn eigen belangen te behartigen.


Bescherming persoonsgegevens

De deelname aan de prijsvraag vereist de beschikbaarstelling van persoonlijke gegevens en is daarmee in principe gekoppeld aan toestemming voor het gebruik van persoonsgerelateerde data voor reclameactiviteiten. Het gebruik van persoonlijke gegevens vindt plaats zoals geregeld in de verordening (EU) 2016/679 met als doel de administratieve afwikkeling van de prijsvraag en voor de toezending van reclame-informatie. De deelnemer kan na beëindiging van de prijsvraag bij de organisator te allen tijde verlangen dat de opgeslagen data worden geblokkeerd of verwijderd. Daarnaast heeft hij het recht het verdere gebruik van zijn persoonsgerelateerde gegevens in de toekomst te weerspreken.


Bekendmaking van de actie en aanwezigheid van de verordening

Het evenement wordt met behulp van reclamemiddelen zoals flyers en strooifolders op beurzen, evenementen en in winkelcentra publiek bekendgemaakt, alsmede op de website  www.vallediledro.com/nacht-in-de-paalwoningen-2018 openbaar gemaakt.

De inhoud van de reclamemiddelen komt overeen met de onderhavige verordening. De officiële versie van de verordening ligt ter inzage bij de door de promotor gevolmachtigde organisator van het evenement: PRAGMATICA PLUS s.r.l, con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN)

Een volledige versie van deze verordening is ook op de website www.vallediledro.com/nl/een-overnachting-in-een-prehistorische-paalwoning-2019 te vinden.

Indien in de loop van het evenement aan de onderhavige verordening veranderingen voorgenomen worden (altijd onder voorbehoud van de door deelnemers reeds verkregen rechten), worden deze op dezelfde wijze openbaar gemaakt als de onderhavige verordening.


Verantwoordelijkheid en uitsluiting aansprakelijkheid

De deelname aan de prijsvraag is kosteloos. Deelname vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid en is voor risico van de deelnemer. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor problemen bij de aanmelding of bij de toegang tot de website. 

De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of diefstal die bij de deelnemer en/of door de deelname of het gebruikmaken van de prijs, tijdens zijn verblijf of tijdens de reis ontstaat.
Doe mee

Data will be processed in compliance with the legislation in force concerning the protection of personal data. All of the information is available in the Privacy Policy*

CONCORSO_AUT_MIN_RIC

La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> Lago di Garda 15Km
> Utrecht 1100Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Download the brochures

...or reads them online

>
<

Instagram Wall

Scroll To Top