CULTUR

Pieve di Ledro

Podél západního břehu jezera se rozkládá obec, která už odedávna představuje náboženské srdce celého údolí.
Samotné její jméno, které vychází z latinského plebs, tedy lid, ukazuje jasně na funkci, kterou Pieve plnilo z hlediska shromáždění obyvatel, protože obec představovala jediné středisko společenského a náboženského života. To platí nejen pro osídlení v údolí Lago di Ledro, ale pro celé Trentino obecně.

Ze státní silnice vidíme ihned kostel Zvěstování Panny Marie, jehož existence je doložena už od roku 1235; posvátná stavba představovala kapitulu, protože v obci měla sídlo až do roku 1537 komunita kněží, farářů a kleriků, jejichž úkolem bylo pečovat o obyvatelstvo všech vesnic v údolí.
Několik kroků od farního kostela se nachází stará radnice, postavená při hlavní silnici. V jejím přízemí se dochovala malá, ale vzácná oratoř svatého Josefa, z níž se portálem ze sedmnáctého století vychází rovnou na ulici. Portál je z bílého kamene, zdobený, ještě s původními dveřmi. Oratoř byla vysvěcena roku 1633, ale budova, jejíž je součástí, stála zcela jistě už v roce 1479. 
Půjdeme-li po stejné ulici směrem od farního kostela, dojdeme ke staré lékárně Foletto, první lékárně v celém údolí. Už asi před osmi lety vyhradila rodina Foletto část svých prostor k zařízení malého farmaceutického muzea, věnovaného lékárenské laboratoři, otevřené v devatenáctém století Angelem Foletto. Předměty, vystavené v sálu muzea, společně s původním zařízením z 19. století, pomáhají vytvořit si představu o pilné a puntičkářské práci, která se skrývala za lékárenskou produkcí, jež často využívala suroviny dostupné v samotném údolí; napovídá to už název muzea: “Vzpomínky a předměty tradice – A Foletto – Destilační přístroje, hmoždíře, stroje”.  

Obec byla kdysi propojena s obcí Molina stezkou Pur, která je použitelná ještě dnes. Pro svoji výtečnou pozici nabízí mnoho výchozích bodů pro pěší nebo cyklistické výlety do hor a nádherné výhledy na jezero.

Recommended walk:
38067 Pieve di Ledro TN, Italia

Farmaceutické Muzeum Foletto

V laboratoři Lékárny Foletto se nacházejí svitky a další laboratorní přístroje, které byly používány již od roku 1900. V muzeu...

Lago di Ledro

Jezero Lago di Ledro

Jezero Ledro je jedno z nejčistších jezer v Tretinu a během léta teplota vody dosahuje až 24 stupňů, což umožňuje příjemné plavání a spoustu relaxace na...

La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Instagram Wall

Scroll To Top