CULTUR

Muzeum kolových chat

In the Pile-Dwelling Museum of Lake Ledro you can find the rests of a settlement dating back to the Bronze Age (4000 years ago).  In 2012 the archeological area has been declared, together with other 100 pile-dwelling villages along the Alps, UNESCO world heritage. The Pile-Dwelling Museum organizes every summer several activities to discover how the inhabitants of Lake Ledro used to live.

První průzkum archeologického naleziště na březích jezera Ledro začal v roce 1929, ale území bylo až do šedesátých let opuštěné a utrpělo mnohými a neustálými krádežemi a škodami, které způsobily náhodné a protiprávní výkopy. Tato situace byla zastavena za pomoci ostrahy archeologického naleziště, zajištěného památkovým úřadem v Padově, pod který tehdy Ledro patřilo, a také díky Tridentskému muzeu přírodních věd. V následujících letech se pak území mohlo těšit ze stálého zhodnocování.

Ve třech fázích, v letech 1961, 1965 a 1967 byly muzeem provedeny nové výkopy, které vynesly na světlo obrovské množství materiálu; k jejich umístění bylo tedy v údolí zřízeno muzeum, jehož úkolem bylo vytvořit obraz kulturního, společenského a ekonomického kontextu, do nějž můžeme umístit zbytky kolových chat, které je možné pozorovat na březích jezera.  

Stavba muzejní budovy začala v roce 1968 a byla dokončena v roce 1972. Celá budova je ze dřeva a má velká okna. Tak svým stylem velmi dobře zapadá do okolního prostředí a netvoří žádnou pohledovou bariéru mezi nálezy a místem vykopávek.

Uprostřed jediného velkého sálu muzea je umístěna kanoe z jednoho kusu dřeva, vytvořená ze silného jedlového kmene, dlouhá 4,5,m a široká 0,75 m.

Ve vitrínách jsou vystavené četné keramické nálezy tmavé barvy, hnědavé nebo načervenalé, mezi nimiž vynikají velké hrnce ve tvaru komolých kuželů na uskladnění zásob potravin, nebo hrnky a misky, které se v mnoha případech dochovaly neporušené. Mezi keramickými nástroji zaujmou takzvané záhadné předměty: obdélníkové tvary s tečkovanou nebo čárkovanou strukturou, vypíchanou před vypálením, o nichž nevíme, k čemu sloužily. Bohatě rekonstruovat můžeme stravovací zvyky, protože se dochovalo množství zbytků domácích nebo divokých zvířat, rostlinných směsí a usazenin na dně nádob. Máme zde také poměrně rozmanitou sadu různých bronzových předmětů: sekery, dýky s trojúhelníkovou čepelí, jehlice a koruny, používané jako diadémy na hlavu. Těchto se našlo neobyčejně velké množství, a sice čtyři, z nich je vystaven jeden jemně propracovaný exemplář s vyrytými elegantními geometrickými vzory, s konci do tvaru “T” zahnutými dovnitř. Nacházíme tu také nástroje dřevěné, kostěné a z rohoviny

V muzeu je také k vidění zajímavá fotografická reprodukce zajímavého textilního nálezu: jedná se o lněný pás, který se našel složený napolovic a svinutý. Má zvláštní kosočtvercovou dekoraci na obou koncích. Nakonec je třeba zdůraznit nález velkého množství jantarových zrn, která byla pravděpodobně součástí náhrdelníku.   

Další památky, pocházející z vykopávek v oblasti Ledro, jsou uchovávány v archeologické sbírce muzea hradu Buonconsiglio a v Tridentském muzeu přírodních věd.

Muzeum kolových chat je doplněno ve své venkovní části na břehu jezera také rekonstrukcí kolové chaty. Tento pokus o rekonstrukci není vědecky podložen, protože žádný nález dosud nedává bližší informace o tom, jak stavby vypadaly. Jedná se spíše o symbol, který chce také opticky podtrhnout dojem z tohoto výjimečného archeologického objevu.

 MUSEO DELLE PALAFITTE DI LEDRO 

Via Al Lago - Molina di Ledro
tel. 0464 508182

www.palafitteledro.it

WINTER HOURS
9 a.m. to 5 p.m:
Saturday 4* / Sunday 5*
Monday 6 / Tuesday 7* / Wednesday 8*
Saturday 11 / Sunday 12
Saturday 18 / Sunday 19
and from Sunday 26 to Thursday 30
(*) GUIDED TOURS / 10 a.m. and 2 p.m. / duration 1,5h / price 4€ / reservation recommended info and reservations
0464 508182 / museo.ledro@muse.it

Seasonal opening
March – November every day
(closed January and February)

Opening times
March – June: 9am to 5pm
July and August: 10am to 6pm
September – November: 9am to 5pm

VSTUPNÉ: 

€ 4,50 plné
€ 3,50 snížené a skupiny větší než 15 osob
€ 9,00 rodiny (rodiče + dětii)
€ 3,00 rodina (jeden rodič s dětmi)
zdarma: děti do 6 let;
La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Instagram Wall

Scroll To Top