CULTUR

Molina di Ledro

Místo u jezera Ledro je známé především pro vesnici kolových chat z doby bronzové. Za své jméno vděčí světu latinskému, znamená totiž “vesnice mlýnů”. Mlýny, spolu s pilami, kovárnami a dílnami na výrobu hřebíků, čile fungovaly až do minulého století. Využívaly ve většině případů sílu vody říčky Ponale, která vytéká z jezera Ledro, až do vystavění elektrárny v Rivě del Garda, která jezero Ledro užívá jako přehradu.

Místo u jezera Ledro je známé především pro vesnici kolových chat z doby bronzové. Za své jméno vděčí světu latinskému, znamená totiž “vesnice mlýnů”. Mlýny, spolu s pilami, kovárnami a dílnami na výrobu hřebíků, čile fungovaly až do minulého století. Využívaly ve většině případů sílu vody říčky Ponale, která vytéká z jezera Ledro, až do vystavění elektrárny v Rivě del Garda, která jezero Ledro užívá jako přehradu.Historické centrum a nejstarší části obce mají ještě architektonickou strukturu charakteristickou pro tuto oblast, přestože mnohé bylo znovu postaveno po první světové válce.
Centrem obce je náměstí piazza Roma, v jejíž jižní části se nachází impozantní žulové schodiště, vedoucí ke kostelu svatého Vigilia, stavbě z druhé poloviny 18. století, jež nahradila kostel stejného zasvěcení ze šestnáctého století, který se nacházel u jezera. 
Nedaleko od centra, v části obce Verdesina, nejstarší v Molině, se nachází kostel svatého Františka z Pauly, jehož stavba začala roku 1628.
V dolní části ulice, která vede kolem kostela svatého Františka z Pauly, najdeme dnes již kompletně přestavěný dům “Casa Demadonna”, v němž podle tradice sídlil šlechtický rod Scaligerů během svého pobytu v údolí Ledro ve 14. století.
O několik metrů dále je ze státní silnice vidět  po levé straně dům “Casa Zecchini”, rodný dům slavného básníka a překladatele Andrey Maffei (Molina di Ledro,1798 - Milano,1885); tento básník klasické školy a dobrý znalec cizích jazyků přeložil do italštiny mnoho mistrovských děl německé a anglosaské literatury, zvláště divadelní hry, Schillerova “Othella” a Shakespearovu “Bouři”, také Goetheho “Fausta”. Byl také básníkem a romanopiscem, pro Giuseppe Verdiho napsal libreto k opeře “Bandité”, převzaté ze Schillera a přepracoval některé verše “Macbetha” od Francesca Marii Piave.
Při návštěvě obce nesmíme zapomenout shlédnout dvě důležité nástěnné malby, jejichž pořízení bylo zbožným činem a které krášlí fasády některých domů. V ulici via Maffei je možné obdivovat fresku “Madona s dítětem a svatými Rochem, Antonínem opatem a svatou mučednicí”, která se nachází na domě “Al Castel”, pocházejícího z roku 1730, zatímco v blízkosi mlýna Brighenti je možné spatřit “Pannu Marii Bolestnou” z 18. století, která je na domě zvaném “Casa Baì”. 

Recommended walk:
Biacesa

Cesta Ponale

Klikatá cesta, postavená kolem poloviny 19. století podle odvážného projektu Giacoma Cis (1782 – 1851), aby spojila údolí Valle di Ledro s jezerem...

Lago di Ledro

Jezero Lago di Ledro

Jezero Ledro je jedno z nejčistších jezer v Tretinu a během léta teplota vody dosahuje až 24 stupňů, což umožňuje příjemné plavání a spoustu relaxace na...

Molina

Muzeum kolových chat

In the Pile-Dwelling Museum of Lake Ledro you can find the rests of a settlement dating back to the Bronze Age (4000 years ago).  In 2012 the archeological area has been declared, together with other...

La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Instagram Wall

Scroll To Top