CULTUR

Mezzolago

Tato oblast bývá často nazývána “perlou jezera”, pro svou privilegovanou pozici, je totiž chráněna před větrem a prosluněná, rozkládá se mezi svěží zelení luk a jasnou modří vody.

Vesnice je částí obce Pieve a za svůj název vděčí zlidovělému latinskému výrazu in medio laco, tedy uprostřed jezera, což se jasně vztahuje k privilegované poloze obce. Nejdůležitější památkou je kostel svatého Michaela archanděla. Jeho zvláštní půvab je dán přítomností fresky z patnáctého století, která představuje svatého Kryštofa, patrona pocestných, a kterou najdeme na jižní straně fasády. Nástěnná malba se ale nedochovala celá, protože ke kostelu byly mezi lety 1537 a 1580 přistavěny dvě kaple.

Bohužel se nedochovaly ani sluneční hodiny, porušené vybouráním okna při pracích na rozšíření kostela mezi lety 1633 a 1671. Stavební úpravy dále změnily původní orientaci kostela, a tak stěna, která byla kdysi průčelím, je nyní jižní stranou budovy.   
Známá je rekonstrukce kostela započatá v roce 1894, která pokračovala až do roku 1904. První světová válka však zničila téměř celý interiér, ušetřen byl jen oltářní obraz představující archanděla Michaela. Dílo, dnes umístěné na stěně absidy, bylo kompletně přemalováno tridentským malířem Dariem Wolfem (Trento 1901 – 1971).   
Interiér kostela je poměrně holý: za zmínku stojí presbytář, jejž zaplňuje oltář z castionského a carrarského mramoru, datovaný do období mezi koncem 18. a začátkem 19. století.

Osada Mezzolago, sídlo soudce, hraběcí rodiny Ugolini a šlechtických rodin Formenti a Toccoli, hostila i slavného básníka Gabriele D'Annunzio, který sem přijel 18. března 1928 u příležitosti prací na podzemním tunelu, který měl vést vodu z jezera do elektrárny v Rivě del Garda a měl úkol zapálit minu, jež odstřelila poslední kus skály.  
La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Instagram Wall

Scroll To Top