CULTUR

Bezzecca

Obec Bezzecca, která se nachází v samém srdci údolí, je bezpochyby nejznámější obcí, neboť její jméno je spjaté s historickou bitvou, v níž se v roce 1866 střetl Garibaldi a rakouským vojskem.

Původ místního názvu je v latinském “bis secta”, to je vedví rozpůlená. Je to narážka na uspořádání vesnice, rozdělené říčkou Assat na dvě osady, napravo “Villa” a nalevo “Lutta”.

Bezzecca je bezpochyby nejznámější obcí údolí Valle di Ledro; její jméno je nevyhnutelně zapsáno do národního povědomí, protože byla jevištěm historické bitvy mezi Garibaldim a rakouským vojskem, dne 21.července 1866, během třetí války o nezávislost, a místem, kde Garibaldi vyslovil své slavné “Podrobuji se”, jako odpověď na rozkaz krále Vittoria Emmanuela II., aby opustil Trentino. Vzpomínky na tyto události jsou stále velmi živé, uchovaly se v názvech ulic, náměstíček a budov, ale také v dosud viditelných známkách bombardování, patrných na zdích některých domů, jsou ozvěnou srážek, které se odehrály toho dne a památkou na ty, kdo byli jejich protagonisty.    

Po první světové válce se Bezzecca znova stala důležitým strategickým a vojenským bodem ve srážkách mezi italskou artilérií a rakouskou armádou. Právě v této době byly vyhloubeny chodby a ochozy na svahu Santo Stefano, které jsou dodnes dobře viditelné a představují důležitou památku. Tak se na stejném svahu ke vzpomínkám na bitvu v roce 1866 připojily vzpomínky na první světovou válku. Tak se toto místo stalo skutečným památníkem.   
Uprostřed obce, poblíž knihovny, pojmenované podle Garibaldiho muže Felice Bisleri (Gerolanuova, 30.listopadu 1851 – San Pellegrino Terme 1921), který byl odměněn stříbrnou vojenskou medailí za zásluhy v bitvě o Bezzeccu 21.července 1866, je možné navštívit malé Muzeum Garibaldiho, v němž jsou sebrány a uchovány upomínky na bitvu v roce 1866 a na první světovou válku. 

Až do roku 1860 sloužil obci starý farní kostel stojící na kopci Santo Stefano, zasvěcený svatým Štěpánu a Vavřinci, o němž máme zprávy od roku 1537, kdy byl předmětem pastorační návštěvy. 
Na Garibaldiho náměstí stojí dnešní farní kostel, také zasvěcený svatým Štěpánu a Vavřinci, postavený v 19. století, aby ve funkci nahradil ten na kopci, který byl příliš malý. Nejvzácnějším uměleckým dílem kostela jsou bezpochyby chórové lavice z ořechového dřeva s třiadvaceti medailóny ve vysokém reliéfu, které zobrazují scény ze Starého a Nového Zákona. Lavice byly vyrobeny lenzumským řezbářem Isidorem Segallou, který na nich pracoval plných deset let.  

Když vyjdeme z obce a zamíříme směrem k Tiarnu, po staré cestě, která kdysi spojovala obě obce, všimneme si po levé straně odbočky, která vede k malému kostelu Santa Lucia “in pratis”, jehož historie sahá do první poloviny 14. století a v němž byly v roce 1998 během restaurátorských prací objeveny fresky velké umělecké hodnoty. Kostel je původně gotická stavba s obdélníkovým půdorysem o třech polích.

Recommended walk:
Velká válka ve Valle di Ledro

Na začátku 20. století se v údolí mezi Rakouskou a Uherskou říší a Italským královstvím nacházelo Valle di Ledro. Když válka...

Riva del Garda

Zdravotnictví

Useful numbers: Arco Hospital Viale dei Capitelli, 48 - 38062 Arco 0464 582222 From Monday to Friday from 7.30 am to 4 pm Emergency room open 24 hours a day Rovereto Hospital Corso Verona, 4...

La valle di Ledro

What you can find at Lake Ledro and surroundings

> lago di Garda 15Km
> Prague 600Km

> Milan 200Km
> Verona 90Km

Instagram Wall

Scroll To Top